Kwartaalcijfers Q3/23 Pensioenfondsen

Midden oktober 2023 deelden verschillende pensioenfondsen hun resultaten van het derde kwartaal van 2023 en deze klinken op het eerste oog niet positief. De 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen (ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw) leden gezamenlijk namelijk een verlies van maar liefst 36 miljard. Hoe komt dit en wat betekent dit voor jou? De all-round specialisten van beste-bookmakers.com duiken voor jou in de materie en we kunnen reeds verklappen dat er gelukkig geen reden tot paniek is.

Gestegen rente beïnvloedt eerdere beleggingen

We zien de rente inmiddels al zo’n 2 jaar stijgen en met de aanwezige inflatie en problemen in de wereldpolitiek lijkt het einde nog niet in zicht. Pensioenfondsen kiezen ervoor om veel te investeren in relatief zekere beleggingen, zoals obligaties. Doordat de rente in het verleden lager was, en de pensioenfondsen relatief veel kapitaal hebben uitstaan in leningen tegen een lagere rente dan de huidige rente, verliezen deze beleggingen aan waarde. Hieraan zijn dan ook de eerder genoemde verliezen van 36 miljard te koppelen.

beste bookmakers thumbnail

Hogere rente heeft ook positieve kanten

Een pensioenfonds dient altijd over een bepaalde hoeveelheid geld te beschikken om de pensioenen te kunnen uitkeren. Deze minimale hoeveelheid is gebaseerd op basis van een dekkingsgraad. Hoe hoger de rente is, des te hoger de te verwachten inkomsten uit nieuwe leningen zijn, des te minder geld er in huis hoeft te zijn. Bij een hoge rente stijgt de dekkingsgraad.

Bij een hoge dekkingsgraad kans op hogere pensioenen

Er is sprake van een minimale dekkingsgraad waar pensioenfondsen zich aan dienen te houden als ze over willen schakelen tot het verhogen van pensioenen. In de huidige situatie is de dekkingsgraad gestegen en dit betekent theoretisch dat de pensioenen verhoogd kunnen worden. Doordat pensioenfondsen vaak voor zekerheid kiezen, is het afwachten of er daadwerkelijk een verhoging komt. Positief is in ieder geval dat ondanks, of juist doordat, de rente gestegen is, ook de dekkingsgraad verbeterd is, waardoor jij als (toekomstig) gepensioneerde mogelijk kan rekenen op een hoger pensioen.